Client, Server və Host nədir | CCNA 200-301 Dərsləri | Dərs #04

1. Şəbəkədəki kompüterlər necə adlandırılır? – 0:18​​ 2. Client və onun funksiyası nədir? – 0:46​​ 3. Server və onun funksiyası nədir? – 1:12​​ 4. Client və …

source by TV

CCNA

Laisser un commentaire