วิธีการส่งเมลแบบเป็น HTML ใน Gmail โดยใช้ Chrome (How to compose the HTML in Gmail by using Chrome)

สอนการใช้งาน Gmail เพื่อส่ง HTML Email โดยการใช้ฟังก์ชั่น Inspect ในเว็บบราวเซอร์ Google Chrome

การเขียน HTML เพื่อเตรียมใช้ในการส่ง สำหรับหารระบุ src หรือ href ให้ระบุ URL ของภาพหรือไฟล์นั้นๆ โดยที่จำเป็นต้องอัพโหลดขึ้นบนระบบ Cloud หรือ Web Hosting เสียก่อน

This video shows how to composing the email in HTML for the best viewing result. *** YOU HAVE TO UPLOAD ALL LINK AND SOURCE FILES AND USE THE URL TO WRITING AN HTML CODE ***

source by David Enjoy Eating

html code

Mourad ELGORMA

Fondateur de summarynetworks, passionné des nouvelles technologies et des métiers de Réseautique , Master en réseaux et système de télécommunications. ,j’ai affaire à Pascal, Delphi, Java, MATLAB, php …Connaissance du protocole TCP / IP, des applications Ethernet, des WLAN …Planification, installation et dépannage de problèmes de réseau informatique……Installez, configurez et dépannez les périphériques Cisco IOS. Surveillez les performances du réseau et isolez les défaillances du réseau. VLANs, protocoles de routage (RIPv2, EIGRP, OSPF.)…..Manipuler des systèmes embarqués (matériel et logiciel ex: Beaglebone Black)…Linux (Ubuntu, kali, serveur Mandriva Fedora, …). Microsoft (Windows, Windows Server 2003). ……Paquet tracer, GNS3, VMware Workstation, Virtual Box, Filezilla (client / serveur), EasyPhp, serveur Wamp,Le système de gestion WORDPRESS………Installation des caméras de surveillance ( technologie hikvision DVR………..). ,

Laisser un commentaire