iPhone 8 Hands on video & front facing 3D Cameras

Vues: 249 iPhone 8 Front facing 3D Cameras Leaked & iPhone 7s Plus official design ? Twitter: http://twitter.com/idevicehelpus Facebook: http://full.sc/16O2BOU

Lire la suite

360° iPhone 6S Drop Test in VR

Vues: 23 360° iPhone 6S Drop Test in VR Make sure you are watching this in Google Chrome, the latest

Lire la suite

Đánh giá iOS 13 beta trên iPhone 7 Plus: Darkmode, trình sửa ảnh chuyên nghiệp, mở app nhanh 2 lần

Vues: 27 Tại Hội nghị thường niên WWDC 2019, Apple đã giới thiệu iOS 13 với một số thay đổi

Lire la suite