Réseaux

BỘ SCRIPT PYTHON FOR NETWORK ENGINEER=================BỘ TOOL PYTHON CHO NETWORK ADMIN (499k)===================

******HƯỚNG DẪN BẠN TỰ VIẾT ĐƯỢC CÁC TOOL TỰ ĐỘNG QUẢN TRỊ MẠNG******
******PHẦN NÂNG CAO BẢO VỆ MẬT KHẨU ROUTER TRONG SCRIPT BẰNG CÁCH MÃ HÓA********
******LÀM QUẢN TRỊ MẠNG CỰC NHÀN VỚI BỘ TOOL NÀY*******
*******TĂNG CƠ HỘI CẠNH TRANH XIN VIỆC VÀO CÁC CHỖ LƯƠNG CAO******

Bao gồm:
– File PDF hướng dẫn VIẾT CÁC TOOL PYTHON3. (xem mục lục 0:32 và hiện thêm 4 ứng dụng bắt gói tin ,auto build full network , so sánh config change với quá khứ, lấy flash space)
– Python3 được viết theo cách đơn giản , dễ hiểu.
– Sổ tay tra cứu ngữ pháp python3 chuyên sâu.
– Hỗ trợ sửa lỗi khi tập code lại các tool trong này.
– Sau khi học xong, bạn có thể tự tạo các ứng dụng linh hoạt theo nhu cầu của mạng công ty do mình quản lí.

THỜI GIAN HẤP THU: 3-4 tuần

– GIÁ 499k (khỏi cần ra học ngoài trung tâm, tiết kiệm thời gian & $$$, tra cứu khi cần)
HỌC XONG CÁC KHÓA VÀI TRIỆU CHƯA CHẮC LÀM ĐƯỢC CÁC TOOL PHỤC VỤ THỰC TẾ NHƯ NÀY

HÃY HỌC VÀ THỂ HIỆN KĨ NĂNG AUTOMATION TRƯỚC CÁC SENIOR NETWORK ENGINEER VẪN ĐANG QUẢN TRỊ MẠNG THEO CÁCH TRUYỀN THỐNG ĐÃ CŨ.

ĐỂ MUA:
Liên hệ facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100061290705922 (hải nguyễn ai ti- 5 năm kinh nghiệm triển khai network cho ISP (một mình cân hơn 100 router Mobifone từ 2014 đến 2019), 4 năm quản trị mạng áp dụng python)

Xin cảm ơn

Views : 4248
network engineer

Source by HaiNguyen -IT

Mourad ELGORMA

Fondateur de summarynetworks, passionné des nouvelles technologies et des métiers de Réseautique , Master en réseaux et système de télécommunications. ,j’ai affaire à Pascal, Delphi, Java, MATLAB, php …Connaissance du protocole TCP / IP, des applications Ethernet, des WLAN …Planification, installation et dépannage de problèmes de réseau informatique……Installez, configurez et dépannez les périphériques Cisco IOS. Surveillez les performances du réseau et isolez les défaillances du réseau. VLANs, protocoles de routage (RIPv2, EIGRP, OSPF.)…..Manipuler des systèmes embarqués (matériel et logiciel ex: Beaglebone Black)…Linux (Ubuntu, kali, serveur Mandriva Fedora, …). Microsoft (Windows, Windows Server 2003). ……Paquet tracer, GNS3, VMware Workstation, Virtual Box, Filezilla (client / serveur), EasyPhp, serveur Wamp,Le système de gestion WORDPRESS………Installation des caméras de surveillance ( technologie hikvision DVR………..). ,

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *